Mótanefnd

1. grein - Skipun nefndarinnar

Nefndina skipa 5 fulltrúar, stjórn félagsins skal skipa fulltrúa í hana í lok ágúst ár hvert samkvæmt tilnefningum, sem hér segir: Einn frá stjórn Fimleikafélagsins og skal hann vera formaður nefndarinnar og einn yfirþjálfari félagsins. Þrír fulltrúar tilnefndir af foreldrafélagi Fimleikafélagsins, þannig að tveir eigi iðkanda í áhaldafimleikum bæði karla- og kvennahópum og einn eigi iðkanda í hópfimleikum.

Auglýst er eftir nefndarmönnum á heimasíðu og samfélagsmiðlum félagsins, ef engar tilnefningar berast þarf stjórn Félagsins að óska eftir setu í nefndinni.

2. grein – Starfssvið nefndarinnar

Að taka saman og fylgjast með áætlun um mót á vegum FSÍ á hverju starfsári, svo og um óformleg mót á vegum félaga um allt land. Koma upplýsingum til allra foreldra að hausti eftir birtingu nýrrar mótaskrár Fimleikasambands Íslands, þar sem fram kemur kynning á áætlun vetrarins ár hvert, á heimasíðu og samfélagsmiðlum til allra foreldra. Að tilkynna foreldrum með góðum fyrirvara um hvaða mót sé líklegt/hugsanlegt að börn þeirra verði send til þátttöku í utan Akureyrar.

Að gera í kjölfarið ár hvert áætlun um mót sem Fimleikafélagið hyggst standa fyrir svo sem Akureyrarmót í einstökum flokkum, Akureyrarfjör eða önnur boðsmót fyrir fleiri fimleikafélög. Sem og áætlun um stærri atburði sem Fimleikafélagið hyggst standa fyrir svo sem jólasýningu, vorsýningu, grilldag, opið hús, lokahóf o.s.frv.

Að móta stefnu fyrir félagið um þátttöku iðkenda í mótum, þannig að allir iðkendur yfir ákveðnum aldri skuli eiga kost á að taka þátt í að minnsta kosti einu móti á hverjum vetri.

Að sjá til þess, með samstarfi við þjálfara, að stefnu um þátttöku iðkenda í mótum sé framfylgt.

Að sjá um undirbúning atburða á Akureyri ásamt þjálfurum, foreldrum og öðrum sjálfboðaliðum, svo sem að panta aðstöðu, flytja áhöld, miðasölu, veitingasölu, útvega verðlaun, taka við skráningu og mótagjöldum, skipulagning atburðar (s.s. niðurröðun í hópa o.fl.) o.s.frv.

Mótanefnd hefur umsjón með mótun regla fyrir viðburðum þar sem veita á ýmis verðlaun svo sem Akureyrarmeistaratitil og aðrar innanhúss viðurkenningar sem komið geta til.